Rendiinfo

Kaater pikkusega 4-7m 550€/aastas ja 7-9m 660€/aastas.

Igale kaatrikohale paadisilla küljes on lubatud 1 (üks) kaater sildumiseks. Parklasse on lubatud 1 (üks) treiler ja 2 (kaks) sõiduautot parkida (mitte püsivalt). Kaatri ja treileri hoiustamine püsivalt parklasse on tasuline. Treileri parkimine 5€ ühe päeva eest, 25€ ühe kuu eest või 100€ ühe hooaja eest. Kolmanda osapoole treileri kaatri parkimine on tasuline, näide: enda treilerit parklas ei pargita ja tuuakse tuttava treiler, siis tuleb parkimise eest tasuda.

Kui klient soovib tuua lisa veesõidukeid, siis lisandub ühe (1) kaatrikoha aastane rent – hooaja tasu, vastavalt hinnakirjale – kuni 7m kaatrile 550€ ja 7-9m kaatrile 660€. Soovi korral ette teavitada ja soovi avaldada telefoni või e-posti teel. Sadamakoha kui ka parkla koha täpne asukoht lepitakse kokku mõlema osapoole poolt sadama territooriumil. Juhul kui pargitav liiklusvahend, seade, kaup ei vasta kinnistu omaniku nõuetele ja kokkulepet ei saavutata, siis parkimist ei toimu vette ega parklasse. Kõikide muude liiklusvahendite (seadmete) hoidmine sadama parklas ja territooriumil on hinnaga 25€ ühe kuu eest. Parkimine nii vette kui ka parklasse toimub pärast arve tasumist sadama teenuseid osutavale firmale. Peale laekumist jõustub parkimise õigus parkida vastavalt kokkulepitud tingimustele parkija ja sadama teenuseid osutava firma vahel.

Klient kes kasutab teenust „Slipi kasutaja“ maksab kett-tõkendi (sissesõidu) avamise eest 1 kord avamine 7,50€ sisenemisel ja 1 kord avamine 7,50€ väljumisel.

Kui pargitakse omavoliliselt mingi muu sõiduk, traktor, käru, treiler, transpordivahend siis tekib kohustus tasuda vastavalt hooajaliste rentnike hinnakirja alusel – teenustasud 1 päev 15€, 1 nädal 70€ ja 1 kuu 170€.

Sadama slipile raskemaid kui 3,5 tonni liiklusvahendeid ei lubata, kuna slipp suuremat koormust ei kannata. Kõik kahjustused raskemate liiklusvahendite poolt tekitatud kahjude eest katab kahjude tekitaja.